PRIVACYVERKLARING SABINE KEURNTJES 

Sabine Keurntjes vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@sabinekeurntjes.nl.

Artikel 1                      Wie ben ik?

Sabine Keurntjes is een eenmanszaak, gevestigd te (7037 DH) Beek aan de Didamseweg 15a. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80380107. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruik ik? 

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, eventuele bedrijfsgegevens en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin u mij wilt laten werken. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u anonimiseren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 7 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam, e-mail en telefoonnummer voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam en e-mail. Optioneel kunt u ook uw telefoonnummer doorgeven. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam, bedrijfsnaam en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Ik verwerk tot slot uw naam, gebruikersnaam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Artikel 3                      Hoe verkrijg ik deze gegevens? 

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik uw gegevens heb verkregen via een van mijn klanten wanneer ik in hun systemen werk om te helpen bij de bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn klanten waarin ik vermeld hoe ik uw persoonsgegevens beveilig.

Artikel 4                      Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar info@sabinekeurntjes.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5                      Wie ontvangen uw gegevens? 

Ik zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden. 

Artikel 6                      Slotbepalingen 

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in mijn beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@sabinekeurntjes.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.